เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) [ 15 มี.ค. 2562 ]113
242 ประกาศเกี่ยวกับการรับชำระภาษี [ 20 ก.พ. 2562 ]120
243 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (1) [ 1 ม.ค. 2562 ]113
244 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2) [ 1 ม.ค. 2562 ]97
245 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 7 ธ.ค. 2561 ]143
246 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (งานพัสดุ) เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 ธ.ค. 2561 ]96
247 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2561 ]139
248 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 ธ.ค. 2561 ]88
249 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 พ.ย. 2561 ]148
250 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 13 พ.ย. 2561 ]154
251 โรคพิษสุนัขบ้า [ 3 ต.ค. 2561 ]148
252 การกำหนดยื่นภาษีป้าย [ 2 ต.ค. 2561 ]144
253 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ส.ค. 2561 ]143
254 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 ส.ค. 2561 ]147
255 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเร่ือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 14 ส.ค. 2561 ]144
256 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 3 ส.ค. 2561 ]146
257 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 31 ก.ค. 2561 ]97
258 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.ค. 2561 ]97
259 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ [ 5 ก.ค. 2561 ]250
260 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองระนอง [ 21 มิ.ย. 2561 ]103
261 ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง [ 20 มิ.ย. 2561 ]128
262 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องงดจ่ายน้ำประปา หมู่ ๕ [ 8 มิ.ย. 2561 ]146
263 ขอเชิญชวนผู้สูงอายุร่วมโครงการวันสงกรานต์และสืบสานประเพณีวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 11 เม.ย. 2561 ]153
264 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" [ 6 มี.ค. 2561 ]108
265 ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ [ 21 ก.พ. 2561 ]113
266 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 4 ม.ค. 2561 ]105
267 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 พ.ย. 2560 ]106
268 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล [ 14 พ.ย. 2560 ]116
269 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]116
270 เชิญผู้ที่ขึ้นทะเบียน ผู้มีรายได้น้อยให้มารับบัตรใน วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ณ ห้องประชุ [ 22 ก.ย. 2560 ]115
271 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 15 ส.ค. 2560 ]143
272 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 10 ส.ค. 2560 ]142
273 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ [ 10 ส.ค. 2560 ]142
274 ประชาสัมพันธ์การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ [ 2 ส.ค. 2560 ]112
275 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [ 31 ก.ค. 2560 ]115
276 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" [ 31 ก.ค. 2560 ]109
277 แผนปฏิบัติงานรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ปี 2560 จังหวัดระนอง [ 20 มิ.ย. 2560 ]165
278 ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. [ 9 มิ.ย. 2560 ]109
279 ขอเชิญประชาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]112
280 ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะพยาม ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ค. 2560 ]156
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10