เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

    รายละเอียดข่าว

เนื่องจากปรากฎข่าวสารความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีการเรี่ยไร ขอรับบริจาคเงิน เพื่อระดมทุนการจัดกิจกรรม จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ช่วยกันสอดส่อง ดูแล ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ ดังกล่าว (รายละเอียดตาม file เอกสารที่แนบ)    เอกสารประกอบ

การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ