เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ภายใต้โครงการไกล่เกลี่ยข้อมพิพาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายละเอียดตาม file เอกสารที่แนบ)    เอกสารประกอบ

โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ