เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรคุณธรรมเชิงสัมพันธ์

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรคุณธรรมเชิงสัมพันธ์  คุณธรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน เพื่อให้เยาวชนใช้เป็นกรอบแนวคิดในการตรวจสอบตนเองด้านคุณธรรม    เอกสารประกอบ

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรคุณธรรมเชิงสัมพันธ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ