เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" 

🎤ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗ นำโดย นายนิคม จุลเขต พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หน่วยกับงานภาครัฐและเอกชน

🗓️ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ลานอเนกประสงค์ท่าเรือระนอง หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

-การจับฉลากของขวัญของรางวัล 🚲

-การแสดงความสามารถ/ตอบปัญหาบนเวที

-กิจกรรมบ้านลมหรรษา

-กิจกรรมนันทนาการต่างๆ

-กิจกรรมชมเรือหลวงชลบุรี โชว์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของทหาร ฯลฯ

-การจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟรีตลอดทั้งงาน    เอกสารประกอบ

เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ