เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๗    เอกสารประกอบ

ประกาคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ