เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณพ์ที่ชำรุด (รายละเอียดตาม file เอกสารทีแนบ)    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ