เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ

ด้วยอายุของสมาชิกวุฒิสภาจะครบกำหนด ๕ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรียนผู้ที่สนใจสมัครสามารถ รับคู่มือประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ที่ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือคะ    เอกสารประกอบ

คู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ