เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 333 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]38
2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 22 พ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 21 พ.ย. 2566 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ย. 2566 ]4
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 10 พ.ย. 2566 ]6
6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันทราบ [ 9 พ.ย. 2566 ]1
7 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 8 พ.ย. 2566 ]8
8 กิจกรรมการกุศลของศูนย์ส่งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน [ 8 พ.ย. 2566 ]0
9 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) พ.ศ.๒๕๖๗ [ 6 พ.ย. 2566 ]4
10 ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 6 พ.ย. 2566 ]0
11 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดระนอง [ 3 พ.ย. 2566 ]6
12 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง [ 2 พ.ย. 2566 ]13
13 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ [ 31 ต.ค. 2566 ]10
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 20 ต.ค. 2566 ]25
15 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลจำนวนหลายอัตรา [ 19 ต.ค. 2566 ]22
16 การดูแลป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ [ 18 ต.ค. 2566 ]14
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 16 ต.ค. 2566 ]12
18 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ต.ค. 2566 ]15
19 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2566 ]14
20 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ต.ค. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17