เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ส.ค. 2563 ]152
202 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนซินลากู [ 27 ส.ค. 2563 ]108
203 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 27 ส.ค. 2563 ]149
204 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล [ 20 ส.ค. 2563 ]152
205 การปฏิบัติตัว 14 วัน ในการเฝ้าระวังโควิด [ 15 ก.ค. 2563 ]123
206 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทอลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 1 ก.ค. 2563 ]157
207 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด หมู่ 1 [ 8 พ.ค. 2563 ]161
208 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานกราณ์โควิด หมู่ 3 [ 8 พ.ค. 2563 ]158
209 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานกราณ์โควิด หมู่ 4 [ 8 พ.ค. 2563 ]126
210 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานกราณ์โควิดหมู่ 5 [ 8 พ.ค. 2563 ]165
211 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานกราณ์โควิด หมู่ 6 [ 8 พ.ค. 2563 ]118
212 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (เอกสารแนบ ๑) [ 17 เม.ย. 2563 ]120
213 จดหมายข่าว เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]121
214 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การขออนุญาตทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบผสมผสาน [ 2 มี.ค. 2563 ]273
215 เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]118
216 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างทั่วไป [ 16 ม.ค. 2563 ]146
217 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลปากน้ำทท่าเรือ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ [ 9 ม.ค. 2563 ]102
218 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]165
219 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]103
220 ถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ย. 2562 ]157
221 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 6 พ.ย. 2562 ]158
222 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2562 ]103
223 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4105 รน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2562 ]113
224 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]104
225 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (นายอนันต์ มีทรัพย์มั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]150
226 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด สำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง (นางสาวสุมาลี ขุนสุนทร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]104
227 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เนตระบบอีเมล์ของผู้ใช้งาน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]155
228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจะเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2562 ]109
229 ขอแก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ส.ค. 2562 ]110
230 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แก้ไขการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 15 ส.ค. 2562 ]142
231 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 ส.ค. 2562 ]115
232 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 27 พ.ค. 2562 ]107
233 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 23 พ.ค. 2562 ]108
234 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 พ.ค. 2562 ]143
235 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 พ.ค. 2562 ]151
236 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 พ.ค. 2562 ]100
237 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]94
238 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]155
239 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน" [ 10 พ.ค. 2562 ]101
240 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 19 เม.ย. 2562 ]107
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10