เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 [ 21 พ.ย. 2564 ]49
162 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2564 ]146
163 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เปิดรับจุดบริจากพลาสติก แห้ง สะอาด ยืดได้ [ 5 พ.ย. 2564 ]111
164 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒/ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 18 ต.ค. 2564 ]137
165 ประชาสัมพันธ์แจ้งตำแหน่งงานว่างสำหรับนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียน [ 15 ต.ค. 2564 ]110
166 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ต.ค. 2564 ]119
167 เทศบาลตำบลปากน้ำ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ต.ค. 2564 ]135
168 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]55
169 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]160
170 ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) [ 3 ก.ย. 2564 ]118
171 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำทาเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]127
172 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 17 ส.ค. 2564 ]172
173 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]120
174 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ส.ค. 2564 ]141
175 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา และวิธีการสรรหาร [ 10 ส.ค. 2564 ]147
176 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง [ 23 ก.ค. 2564 ]159
177 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ค. 2564 ]112
178 การปฏิบัติตัว เมื่อต้องไปในพื้นที่เสี่่ยงโควิด [ 1 ก.ค. 2564 ]130
179 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ปิดสถานที่ท่องเที่ยวแหลมม่งหละ [ 29 มิ.ย. 2564 ]181
180 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 มิ.ย. 2564 ]157
181 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ แจกถุงยังชีพ [ 4 มิ.ย. 2564 ]161
182 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี๒๕๖๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]108
183 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 1 เม.ย. 2564 ]95
184 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 2 มี.ค. 2564 ]167
185 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 15 ก.พ. 2564 ]110
186 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 4 ก.พ. 2564 ]151
187 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 4 ก.พ. 2564 ]107
188 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 19 ม.ค. 2564 ]32
189 กิจกรรมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ [ 18 ม.ค. 2564 ]109
190 ประชาสัมพันธ์ก๊าซเรือนกระจกตัวการของโลกร้อน [ 15 ม.ค. 2564 ]40
191 โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ [ 22 ธ.ค. 2563 ]109
192 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 23 พ.ย. 2563 ]118
193 ประกาศผู้อำนวยการเลือตั้งประจำองค์การบริการส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง [ 29 ต.ค. 2563 ]109
194 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง [ 29 ต.ค. 2563 ]147
195 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ต.ค. 2563 ]110
196 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 ต.ค. 2563 ]100
197 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือและนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 1 ต.ค. 2563 ]154
198 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป [ 18 ก.ย. 2563 ]95
199 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ศศล. [ 31 ส.ค. 2563 ]154
200 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบรางยู หมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง [ 31 ส.ค. 2563 ]156
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10