เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุบูดิยะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]60
122 ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2565 ]76
123 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) [ 28 พ.ย. 2565 ]64
124 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่ 2) [ 28 พ.ย. 2565 ]54
125 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญประชุมการจัดเวทีรเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยการกำจัดแบบ ผสม ผสาน [ 28 ต.ค. 2565 ]33
126 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษษาบนทางสาธารณะในมาตราการเร่งด่วน [ 13 ต.ค. 2565 ]3
127 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 13 ต.ค. 2565 ]4
128 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายการทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 13 ต.ค. 2565 ]3
129 มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใชกฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 13 ต.ค. 2565 ]3
130 เอกสารเผยแพร่การโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายการท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 13 ต.ค. 2565 ]3
131 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 13 ต.ค. 2565 ]4
132 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน [ 13 ต.ค. 2565 ]5
133 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ณ จุดบริการ [ 7 ต.ค. 2565 ]33
134 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 3 ต.ค. 2565 ]87
135 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 18 ก.ค. 2565 ]157
136 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 5 ก.ค. 2565 ]141
137 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" [ 22 มิ.ย. 2565 ]148
138 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียน/ร้องทุกข์ปิดกั้นทางสาธารณะเข้า-ออก [ 25 พ.ค. 2565 ]36
139 ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ี 2 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]153
140 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]140
141 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา [ 28 เม.ย. 2565 ]192
142 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ [ 25 เม.ย. 2565 ]118
143 รณรงค์การคัดแยกขยะ [ 3 มี.ค. 2565 ]132
144 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก ตัวการของโลกร้อน [ 9 ก.พ. 2565 ]32
145 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก [ 7 ก.พ. 2565 ]169
146 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดระนอง กดติดตาม Facebook CoST Thailand [ 7 ก.พ. 2565 ]135
147 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง Online [ 7 ก.พ. 2565 ]144
148 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 ก.พ. 2565 ]213
149 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 20 ม.ค. 2565 ]136
150 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 19 ม.ค. 2565 ]35
151 รอบรู้ ตั้งรับ (โควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้) [ 18 ม.ค. 2565 ]249
152 ประชาสัมพันธ์ก๊าซเรือนกระจกตัวการของโลกร้อน [ 17 ม.ค. 2565 ]31
153 ส่งเสริมด้านการกีฬาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 13 ม.ค. 2565 ]36
154 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 ม.ค. 2565 ]129
155 เชิญชวนคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 20 ธ.ค. 2564 ]113
156 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]173
157 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 1 ธ.ค. 2564 ]137
158 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.๒๔๘๓ [ 1 ธ.ค. 2564 ]144
159 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง [ 1 ธ.ค. 2564 ]143
160 ขอความร่วมมือปิดประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง [ 1 ธ.ค. 2564 ]120
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10