เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แต่งตั้่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๒ (พ.ค.๒๕๖๖-๒๕๖๙) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ [ 5 ต.ค. 2566 ]37
82 มาตราการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 4 ต.ค. 2566 ]31
83 โครงการ ๑ อปท.๑สวนสมุนไพร [ 3 ต.ค. 2566 ]25
84 ประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลงทุน [ 3 ต.ค. 2566 ]14
85 ประกาศแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]40
86 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]7
87 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]9
88 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 25 ก.ย. 2566 ]33
89 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]36
90 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญประชุมการจัดเวทีประชาคม [ 7 ก.ย. 2566 ]34
91 ร่วมประชุมการจัดเวทีประชาคมโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูล บริษัท ระนองคลีน 2021 จำกัด [ 5 ก.ย. 2566 ]41
92 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ [ 27 ก.ค. 2566 ]39
93 การรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้ง [ 19 ก.ค. 2566 ]37
94 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2566 ]35
95 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 17 ก.ค. 2566 ]41
96 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.ค. 2566 ]50
97 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 7 ก.ค. 2566 ]38
98 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 ก.ค. 2566 ]35
99 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 มิ.ย. 2566 ]34
100 อัตราค่าปรับผู้ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด ประจำปี 2566 [ 28 มิ.ย. 2566 ]33
101 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิ่งต้านยา ผ่าค่าย" @รัตนรังสรรค์ ครั้งที่ ๑ [ 28 มิ.ย. 2566 ]78
102 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 19 มิ.ย. 2566 ]40
103 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]33
104 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) [ 1 มิ.ย. 2566 ]34
105 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 พ.ค. 2566 ]48
106 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]49
107 รับโอนพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หลายอัตรา [ 23 พ.ค. 2566 ]39
108 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย [ 1 พ.ค. 2566 ]57
109 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การเก็บและขนขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม) [ 1 พ.ค. 2566 ]38
110 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2566 ]35
111 พฤติกรรมจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2566 ]39
112 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ [ 28 ก.พ. 2566 ]63
113 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]18
114 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]26
115 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 22 ม.ค. 2566 ]4
116 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่หน่วยงานต่างๆ จัดให้บริการ [ 22 ม.ค. 2566 ]12
117 การประชุม No Gift Policy [ 19 ธ.ค. 2565 ]46
118 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]61
119 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสินไห ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]59
120 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลาฟีย๊ะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]57
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10