เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๕) พ.๒๕๖๗ [ 25 ม.ค. 2567 ]25
42 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔ [ 24 ม.ค. 2567 ]25
43 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนอง คลีน ๒๐๒๑ จำกัด [ 23 ม.ค. 2567 ]38
44 เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 ม.ค. 2567 ]29
45 โครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของบริษัทระนองคลีน 2021 จำกัด [ 8 ม.ค. 2567 ]36
46 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]34
47 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ธ.ค. 2566 ]29
48 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ธ.ค. 2566 ]30
49 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนอง คลีน ๒๐๒๑ จำกัด [ 21 ธ.ค. 2566 ]35
50 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 46 รายการ [ 13 ธ.ค. 2566 ]69
51 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ [ 13 ธ.ค. 2566 ]36
52 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]66
53 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 22 พ.ย. 2566 ]23
54 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 21 พ.ย. 2566 ]28
55 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 พ.ย. 2566 ]36
56 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2566 ]21
57 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทอลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสินไห [ 14 พ.ย. 2566 ]23
58 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลาฟีย๊ะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2566 ]17
59 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุบูดิย๊ะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2566 ]18
60 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 10 พ.ย. 2566 ]34
61 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันทราบ [ 9 พ.ย. 2566 ]18
62 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 8 พ.ย. 2566 ]27
63 กิจกรรมการกุศลของศูนย์ส่งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน [ 8 พ.ย. 2566 ]23
64 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) พ.ศ.๒๕๖๗ [ 6 พ.ย. 2566 ]29
65 ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 6 พ.ย. 2566 ]24
66 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดระนอง [ 3 พ.ย. 2566 ]28
67 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง [ 2 พ.ย. 2566 ]34
68 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ [ 31 ต.ค. 2566 ]40
69 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 20 ต.ค. 2566 ]54
70 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลจำนวนหลายอัตรา [ 19 ต.ค. 2566 ]40
71 การดูแลป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ [ 18 ต.ค. 2566 ]34
72 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 16 ต.ค. 2566 ]32
73 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 16 ต.ค. 2566 ]33
74 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ต.ค. 2566 ]35
75 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ต.ค. 2566 ]37
76 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปโดยการกำจัดแบบผสมผสาน [ 9 ต.ค. 2566 ]39
77 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ว่าด้วยการให้บริการตัด และเก็บขน ต้นไม้ กิ่งไม้ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]29
78 ระเบียบเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ว่าด้วยการให้บริการตัดต้นไม้ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]31
79 ระเบียบเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ว่าด้วย การให้บริการตัดต้นไม้ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 9 ต.ค. 2566 ]30
80 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือว่าด้วยการให้บริการตัด และเก็บขน ต้นไม้ กิ่งไม้ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ต.ค. 2566 ]37
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10