เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 8 ต.ค. 2557 ]159
342 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2557 ]158
343 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2557 ]97
344 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2557 ]166
345 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2557 ]104
346 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 3 เม.ย. 2557 ]151
347 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2557 ]150
348 การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.2558 - 2560 และการจัดทำแผนชุมชน [ 11 มี.ค. 2557 ]151
349 รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 11 มี.ค. 2557 ]141
350 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 มี.ค. 2557 ]189
351 ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 [ 3 มี.ค. 2557 ]164
352 รายงานงบทดลอง งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 [ 17 ธ.ค. 2556 ]113
353 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 28 พ.ย. 2556 ]165
354 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ย. 2556 ]168
355 ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 1 พ.ย. 2556 ]91
356 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ต.ค. 2556 ]153
357 ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 ต.ค. 2556 ]153
358 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557-2560 [ 1 ต.ค. 2556 ]155
359 ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ [ 1 ต.ค. 2556 ]154
360 โครงการ "สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ชำระภาษี ปี 57" [ 1 ต.ค. 2556 ]144
361 ขอเชิญร่วมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย กับ ปตท. สผ” [ 17 ก.ย. 2556 ]144
362 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 19 เม.ย. 2556 ]142
363 เชิญร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ [ 20 มี.ค. 2556 ]143
364 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่าง ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 [ 8 มี.ค. 2556 ]94
365 ประกาศ เรื่อง การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล [ 8 มี.ค. 2556 ]101
366 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ธ.ค. 2555 ]117
367 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ [ 22 พ.ย. 2555 ]103
368 ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 19 พ.ย. 2555 ]170
369 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 1 พ.ย. 2555 ]109
370 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยขึ้นมาก่อน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 พ.ย. 2555 ]149
371 ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ที่ยังไม่เคยขึ้นมาก่อน ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 พ.ย. 2555 ]104
372 ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ [ 25 ต.ค. 2555 ]129
373 ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ [ 25 ต.ค. 2555 ]121
374 ประกาศ ยกเลิกการเปิดประมูลหาผู้ได้สิทธิใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือฯ [ 10 ต.ค. 2555 ]97
375 การรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 1 ส.ค. 2555 ]106
376 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง [ 24 ก.ค. 2555 ]188
377 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปากนำ้ท่าเรือ [ 30 พ.ย. 542 ]98
378 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 30 พ.ย. 542 ]152
379 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 30 พ.ย. 542 ]107
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10