เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 399 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]148
282 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]120
283 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 31 มี.ค. 2560 ]245
284 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 มี.ค. 2560 ]131
285 ประชาสัมพันธ์แผนที่เขตห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ใน "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" (Zoning) [ 20 มี.ค. 2560 ]124
286 จังหวัดระนองพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ "ชุมพร-ระนองเกมส์" [ 24 ก.พ. 2560 ]122
287 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่า เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ก.พ. 2560 ]157
288 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) [ 16 ก.พ. 2560 ]164
289 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) [ 15 ก.พ. 2560 ]155
290 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 14 ก.พ. 2560 ]122
291 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.พ. 2560 ]148
292 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ลดการใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 8 ก.พ. 2560 ]277
293 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ [ 7 ก.พ. 2560 ]101
294 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การรับชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ [ 6 ก.พ. 2560 ]130
295 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อช่วยเหลือลูกหน้ี้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ [ 3 ก.พ. 2560 ]150
296 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero waste ปี 2560 และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school xu 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]186
297 ขอแก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2560 ]213
298 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ม.ค. 2560 ]121
299 งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ [ 13 ม.ค. 2560 ]125
300 มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ [ 22 ธ.ค. 2559 ]189
301 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ธ.ค. 2559 ]148
302 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ธ.ค. 2559 ]220
303 การเปิดรับข้อเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 8 ธ.ค. 2559 ]179
304 one stop service [ 1 ธ.ค. 2559 ]119
305 โครงการจำหน่ายข่าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนา [ 25 พ.ย. 2559 ]157
306 สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำ [ 24 พ.ย. 2559 ]119
307 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชน [ 24 พ.ย. 2559 ]149
308 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองเด็ก 6 เดือน-1 ปี 3 เดือน ร่วมกิจกรรม [ 23 พ.ย. 2559 ]150
309 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร [ 17 พ.ย. 2559 ]128
310 แจ้งตำแหน่งงานว่างสำหรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียน [ 17 พ.ย. 2559 ]123
311 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]112
312 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และการจัดทำแผนชุมชน [ 31 ต.ค. 2559 ]122
313 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 28 ต.ค. 2559 ]116
314 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 19 ต.ค. 2559 ]96
315 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ [ 19 ต.ค. 2559 ]110
316 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 14 ต.ค. 2559 ]141
317 ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก (Infographic) ไอโอดีน [ 11 ต.ค. 2559 ]145
318 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่า อันต้องเสียเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]103
319 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 6 ก.ย. 2559 ]141
320 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2559 ]155
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10