เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 14 ก.พ. 2567 ]9
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไตรมาสแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2567 ]7
3 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอจดทะเบียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ธ.ค. 2566 ]8
4 รายงานผลข้อมูลสถิติการ ปี พ.ศ.2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]1
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง [ 4 เม.ย. 2566 ]45
6 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอ รายไตรมาศ (1ตุลาคม 2564-31ธันวาคม 2564) และ (1มกาคม 2565-31 มีนคม 2565) [ 31 พ.ค. 2565 ]108
7 รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]5
8 รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]5
9 รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มึนาคม ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2564 ]5