เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ