เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอจดทะเบียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอจดทะเบียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอจดทะเบียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ