เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มึนาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มึนาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ