เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไตรมาสแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไตรมาสแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖     เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไตรมาสแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ