เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอ รายไตรมาศ (1ตุลาคม 2564-31ธันวาคม 2564) และ (1มกาคม 2565-31 มีนคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอ รายไตรมาศ (1ตุลาคม 2564-31ธันวาคม 2564) และ (1 มกราคม 2565-31 มีนคม 2565) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ แยกตามประเภทคำขอ รายไตรมาศ (1ตุลาคม 2564-31ธันวาคม 2564) และ (1มกาคม 2565-31 มีนคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ