เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายละเอียดสถิติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ