เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 10 พ.ย. 2566 ]0
2 ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ กาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2566 ]8
3 ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน [ 2 พ.ย. 2566 ]6
4 จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ อัตราการจัดเก็บ ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2566 ]6
5 จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย [ 2 พ.ย. 2566 ]6
6 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน [ 2 พ.ย. 2566 ]0
7 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน [ 2 พ.ย. 2566 ]0
8 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน [ 1 พ.ย. 2566 ]0
9 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน [ 1 พ.ย. 2566 ]0
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]8
11 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน [ 2 ต.ค. 2566 ]10
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]13
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]12
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]11
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานและพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]10
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]9
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บเงินค่าน้ำประปา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]11
18 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]18
19 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2566 ]21
20 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 มี.ค. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5