เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...
       ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนม่า...
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า ร...
  ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และสนองพระราชเส...
  โครงการ ๗๔ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA ประจำปี ๒๕๖๑
  กิจกรรม Big Cleaning day จังหวัดระนองสะอาด
  กิจกรรม Big Cleaning day จังหวัดระนองสะอาด
  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร...
  การฝึกซ้อมเผชิญเหตุฉุกเฉิน น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหล
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุน...
  มอบถังขยะรีไซเคิลให้กับหน่วยงานของรัฐและสถานที่ท่อ...
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่ ๔ บ้านเกาะสินไห
   
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
ภารกิจทำเพื่อประชาชน
วีดิโอต้อนรับ นายกเทศมนตรีฯ และคณะ ในงานแถลงนโยบาย