เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
  แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน
       20-22 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีคำบลปากน้ำท่าเรือพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกัน แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเ...
 
  แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลปากน้...
  แจกหน้ากากอนามัยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID...
  พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องก...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเส...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
  เปิดศูนย์บริการประชาชนตามโครงการ 7 วันอันตราย ป้อง...
  ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพ...
  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ไม่ทน...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
ภารกิจทำเพื่อประชาชน