เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  ร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานวัน ไทยอาสาป้องกันชาติ
       ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานวัน ไทยอาสาป้องกันชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมาร
 
  ร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานวัน ไทยอ...
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันป...
  ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ
  กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชาดหาดตามโครงการรักษ์อันดา...
  เข้าเยี่ยมชมการจัดงาน มหกรรม Grand Opening ชุมชนท่...
  ร่วมปลูกป่า "จิตอาสพัฒนา ปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้...
  ร่วมตักบาตรและร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉา...
  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงสัตย์นำไปฉีดวัคซีนโรคพิษส...
   
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม 1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม 2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม 3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม 4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม 5
 
 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
ภารกิจทำเพื่อประชาชน
วีดิโอต้อนรับ นายกเทศมนตรีฯ และคณะ ในงานแถลงนโยบาย