เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เจตจำนงค์สุจริต
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อรับชำระภาษี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  โครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่อาสาจราจร ประจำปี 2562
       31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่อาสาจราจร ประจำปี 2562 โดยสถานีตำตรวจภูธรปากน้ำ,เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และมอบหมายเจ้า...
 
  โครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่อาสาจราจร ประจำปี 2562
  ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเ...
  ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสามแ...
  กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมือง
  รับมอบป้ายหยุดรถประจำทาง
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมว...
  โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื...
  ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล...
  ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
ภารกิจทำเพื่อประชาชน
วีดิโอต้อนรับ นายกเทศมนตรีฯ และคณะ ในงานแถลงนโยบาย