เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ธ.ค. 2562 ]16
2 ถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ย. 2562 ]22
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2562 ]29
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2562 ]40
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 1 พ.ย. 2562 ]27
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของโรงเรือน และที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2561 ]183
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2561 ]173
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2561 ]171
9 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 2 ต.ค. 2561 ]168
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2561 ]176
 
หน้า 1|2|3