เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 6 ต.ค. 2560 ]96
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือยื่นแบบเพื่อชำระภาษี [ 6 ต.ค. 2560 ]98
3 แบบ ภ.บ.ท.๒ [ 6 ต.ค. 2560 ]94
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ยื่นแบบเพื่อชำระภาษีอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]147
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 15 ต.ค. 2558 ]172
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 12 ต.ค. 2558 ]166
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาหรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 4 มิ.ย. 2558 ]168
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาหรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ 4 มิ.ย. 2558 ]161
9 เทศบาลตำบลปากนำ้ท่าเรือ ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [ 25 ก.พ. 2558 ]163
10 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการภาษีท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2558 ]171