วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบซับเมิร์ส ขนาด ๓ แรงม้า ท่อ ๒ นิ้ว ๑ เฟส ๒๔ ใบพัด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ วัน ( โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอิศลามร่วมสืบสานประเพณีต้อนรับเดือนรอมฎอม ประจำปี ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทาสีสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3921 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๓๙๒๑ ระนอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาว- ดำ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง
28  มี.ค. 2562
ซื้อปั๊มน้ำบาดาล ( ซับเมิร์ส ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ ใบพัด ๑.๕ แรงม้า ๑๔ ใบพัด ท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อยางล้อคู่หน้า รถตักหน้า-ขุดหลังทะเบียน ตค-๘๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
เปลี่ยนยาง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4990 ระนอง