วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมเพื่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานสาธารณะสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหล็กปาดขยะ รถหมายเลขทะเบียน 80-4105 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๔๙๙๐ ระนอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเกาะสินไห หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเกาะสินไห จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๓๕๑๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง