วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เนตระบบอีเมล์ของผู้ใช้งานจำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4105 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนทำสวน ( นายธนพล มนตรี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง ( นางสาวสุมาลี ขุนสุนทร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (นายอนันต์ มีทรัพย์มั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาชั่งน้ำหนักรถพร้อมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป (ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ( นายณรงค์ มณีวราห์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาชั่งน้ำหนักรถพร้อมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาชั่งน้ำหนักรถพร้อมขยะ (ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง