วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสารทรงสูง จำนวน ๒ ตู้
17  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค-๘๕ ระนอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
เหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๔ ตู็ ,โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว,เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างตัดหญ้าข้างทาง หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างตัดหญ้าข้างทาง หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อกรวยจราจร จำนวน 30 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง