เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายใน [ 28 มิ.ย. 2562 ]71
2 แผนการตรวจสอบภายใน [ 28 มิ.ย. 2562 ]54
3 คำสั่งแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]68
4 ขอความเห็นชอบในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]57
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พนักงานจ้างเทศบาล 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]65
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 28 มิ.ย. 2562 ]57
7 สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]60
8 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 24 มิ.ย. 2562 ]59
9 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]66
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 มิ.ย. 2562 ]61
 
หน้า 1|2|3