เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
เทศบัญญัติเรื่อง อื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กาตติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]1
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]0
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2566 ]0
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา) [ 29 ก.ย. 2566 ]0
7 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558 [ 2 มิ.ย. 2566 ]33
8 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2566 ]37
9 แผนงานด้านสาธารณสุข [ 9 มี.ค. 2565 ]32