เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

เทศบัญญัติเรื่อง อื่นๆ


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา)    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรับปรุงอัตราค่าน้ำประปา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ