เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ค. 2565 ]98
2 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 2 ก.พ. 2565 ]93
3 แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน [ 2 ก.พ. 2565 ]109
4 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2565 ]103
5 คู่มือจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 6 ม.ค. 2565 ]106
6 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2565 ]112
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 3 ม.ค. 2565 ]107
8 รายงานมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 30 ต.ค. 2563 ]110