เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ