เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ