เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ