เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ รอบ 6 เดือน    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลปากน้ำ รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ