เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]14
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 มี.ค. 2565 ]115
3 หลักการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) [ 7 ม.ค. 2565 ]116
4 หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทรและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]121
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]104
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 7 ม.ค. 2565 ]107
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ม.ค. 2565 ]95
8 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 5 ม.ค. 2565 ]99
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี 2565 (บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) [ 5 ม.ค. 2565 ]98
10 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี 2565 (บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) [ 5 ม.ค. 2565 ]99
11 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ม.ค. 2565 ]101
12 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 4 ม.ค. 2565 ]100
13 การบรรจุแต่งตัั้งบุคลากร [ 4 ม.ค. 2565 ]95
14 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 3 ม.ค. 2565 ]114
15 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]110