เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 ม.ค. 2566 ]10
2 คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีป้าย [ 6 ม.ค. 2566 ]6
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอผู้สูงอายุ [ 4 ม.ค. 2565 ]112
4 การชำระภาษีป้าย [ 4 ม.ค. 2565 ]109
5 คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน [ 4 ม.ค. 2565 ]104
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอผู้พิการ [ 4 ม.ค. 2565 ]96
7 การขอบ้านเลขที่ [ 4 ม.ค. 2565 ]102
8 การขอทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ [ 4 ม.ค. 2565 ]102
9 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 3 ม.ค. 2565 ]99