เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 7 ก.พ. 2567 ]17
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราค [ 23 ม.ค. 2567 ]14
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2567 ]13
4 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๗ [ 18 ม.ค. 2567 ]13
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 15 ม.ค. 2567 ]13
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ต้น ๖ล้อ [ 9 ม.ค. 2567 ]19
7 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวกราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ [ 9 ม.ค. 2567 ]29
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ [ 8 ม.ค. 2567 ]19
9 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ม.ค. 2567 ]18
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 27 ธ.ค. 2566 ]21
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 21 ธ.ค. 2566 ]12
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 20 ธ.ค. 2566 ]12
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ [ 20 ธ.ค. 2566 ]20
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 ธ.ค. 2566 ]13
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 30 พ.ย. 2566 ]8
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน ๔ แห่ง [ 23 พ.ย. 2566 ]12
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 23 พ.ย. 2566 ]12
18 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 23 พ.ย. 2566 ]11
19 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน ๔ แห่ง [ 23 พ.ย. 2566 ]12
20 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 2 ต.ค. 2566 ]38
21 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]25
22 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [ 2 ต.ค. 2566 ]9
23 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลางและครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]9
24 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป [ 27 ก.ย. 2566 ]35
25 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2566 ]42
26 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [ 8 ก.ย. 2566 ]33
27 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2566 ]35
28 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ส.ค. 2566 ]38
29 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ส.ค. 2566 ]34
30 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป [ 18 ส.ค. 2566 ]38
31 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยป้าหวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ค. 2566 ]34
32 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยป้าหวี [ 19 มิ.ย. 2566 ]46
33 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2566 ]42
34 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]39
35 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]39
36 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ [ 6 มิ.ย. 2566 ]38
37 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) [ 6 มิ.ย. 2566 ]40
38 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ค. 2566 ]47
39 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [ 3 เม.ย. 2566 ]54
40 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน [ 24 มี.ค. 2566 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7