เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2566 ]0
2 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 1 พ.ย. 2566 ]0
3 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) [ 1 พ.ย. 2566 ]0
4 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน [ 1 พ.ย. 2566 ]0
5 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน [ 1 พ.ย. 2566 ]0
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ [ 25 ต.ค. 2566 ]8
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 ต.ค. 2566 ]13
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]18
9 คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงานและแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างภายในกองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 2 ต.ค. 2566 ]12
10 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน [ 2 ต.ค. 2566 ]16
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]17
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]17
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรือง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 ก.ค. 2566 ]24
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]20
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]25
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]26
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 10 เม.ย. 2566 ]24
18 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 10 เม.ย. 2566 ]29
19 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี [ 22 มี.ค. 2566 ]33
20 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8