เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 21 พ.ค. 2567 ]0
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 21 พ.ค. 2567 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 พ.ค. 2567 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]3
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]4
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]2
7 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ [ 13 ก.พ. 2567 ]8
8 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]9
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 12 ก.พ. 2567 ]6
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ [ 31 ม.ค. 2567 ]9
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ [ 30 ม.ค. 2567 ]11
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ [ 30 ม.ค. 2567 ]22
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๔๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]18
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]15
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 ธ.ค. 2566 ]23
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑) [ 30 ส.ค. 2566 ]22
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ต่อเนื่อง ๒) [ 30 ส.ค. 2566 ]28
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ต่อเนื่อง 3) [ 30 ส.ค. 2566 ]22
19 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 22 ส.ค. 2566 ]30
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต่อเนื่อง) [ 22 ส.ค. 2566 ]24
21 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 22 ส.ค. 2566 ]29
22 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 18 ส.ค. 2566 ]26
23 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 18 ส.ค. 2566 ]23
24 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]33
25 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]26
26 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 15 มิ.ย. 2566 ]28
27 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 26 พ.ค. 2566 ]25
28 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 พ.ค. 2566 ]26
29 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 3 มี.ค. 2566 ]27
30 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]38
31 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัญสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]30
32 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]29
33 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]37
34 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]35
35 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]32
36 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]36
37 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]32
38 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]29
39 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]35
40 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3