เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 

กลุ่มแม่บ้านกะปิหินช้างซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อมากเป็นการนำกุ้งเคยมาตากแห้งและผ่านกระบวนการหมักทำให้ได้กะปิที่สะอาดอร่อยและถูกหลักอนามัย  

ปลาเค็มตากแห้งของกลุ่มแม่บ้านปลายหาดหมู่ ๓ บ้านหิน  ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงเมื่อได้ปลามาจำนวนมากก็ทำเป็นอาหารแปรรูปตากแห้งไว้รับประทานเองและจำหน่วยในเขตพื้นที่ซึ่งปราศจากสารพิษ