เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2


วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2 ณ บริเวณบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง





2024-07-18
2024-07-15
2024-07-14
2024-07-13
2024-07-13
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-07
2024-07-04