เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช


🗓️วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย นายวัชวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางฐิติมา ชุมนุม หัวหน้าสำนักปลัด นางปณิชาพัชร์ ปั้นทอง ผู้อำนวยการกองคลังและพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์                               
           โดยนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2023-12-05
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-07
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-15
2023-10-13
2023-10-03