เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

              ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
ตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียบร้อยแล้ว

              ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ตลอดจนประชาชนทั่วไปจะได้ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน และความเคลื่อนไหวในการจัดหาพัสดุ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนทั่วไป เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้ทราบโดยทั่วกัน

             ประกาศ  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2556                                                                                   นายนิคม   จุลเขต
                                                                  (นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ)
    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556