เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง  ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ประชาสัมพันธ์ารบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ  (รายละเอียดตาม file เอกสารทีแนบ)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2560