เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แผนปฏิบัติงานรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.ปี 2560 จังหวัดระนอง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ขอประชาสัมพันธ์ด้วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (พอ.สว.)  ได้อนุมัติให้มีกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่  พอ.สว. ปี 2560  จังหวัดระนอง  โดยกำหนดพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ในวันที่  22  มิถุนายน  2560  ณ  รพ.สต.บ้านหินช้าง  หมู่ที่ 3  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  เทศบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการรักษาในวันและเวลาดังกล่าว  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 077811076  หรือที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ นางเดือนเพ็ญ  จิตติ์ประสงค์  077880112

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2560