เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ให้ยื่นแบบขอติดตั้งมิเตอร์นำ้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง ให้ยื่นแบบขอติตตั้งมิเตอร์นำ้
********************************
              อาศัยอำนาจตามเทศบัญญัติ  เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ พ.ศ.๒๕๕๔  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘
 
               จึงประกาศ ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ (บ้านหินช้าง) บริเวณหลังโรงเรียนบ้านหินช้างที่มีความประสงค์ จะใช้นำ้จากบ่อนำ้บาดาลของทางเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือให้ยื่นแบบ ขอติดตั้งมิเตอร์น้ำได้ที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป และให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐

                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
นายนิคม จุลเขต
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2559