เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลยขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จากขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หรือโทรสอบถาม  0-7788-0112  กองคลัง  (โดยสามารถ  Download file เอกสารดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ตามที่แนบ)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2559