เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๙  ในวันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2559