เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๙  วันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  (รายละเอียดตาม file เอกสารแนบ)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2559